ЕЛИЗИЯ СОФТУЕР

програмни продукти за управление на склад и производствовиж нашите продукти

За Елизия ЕООД

Елизия ЕООД e създадена през 2007 година в гр. Благоевград с основен предмет на дейност - разработка и продажба на собствени софтуерни продукти. От 2001 г. до момента на създаването на дружеството програмните ни продукти се разпространяват от името на Иван Тодоров, който е техен автор и управител на дружеството.

Принципите, от които се ръководим при развитието на нашите продукти са основани на разбирането, че всеки програмен продукт, предназначен за употреба в бизнес среда, трябва преди всичко да работи максимално безпроблемно, а развитието му да е предвидимо. Тъй като продуктите ще бъдат използвани основно от потребители, които не са специалисти в областта на информационните технологии или в областта на счетоводната терминология, отделяме специално внимание на изграждането на интуитивен, логичен и лесен за усвояване интерфейс, като едновременно с това документираме подробно всеки аспект от работата с нашите програми. Към всичко това, водени от убеждението, че клиентът трябва да получи не само качествен програмен продукт, но и адекватна техническа поддръжка, добавяме директен съпорт от автора на продуктите. В следствие на тази пряка комуникация с нашите клиенти имаме привилегията да знаем съвсем точно какво и как можем да подобрим, за да ги направим още по-добри.


Други ресурси