Често задавани въпроси (FAQ)

Ще се запазят ли данните от LITE версията при преминаване към StoreHouse PRO?

Да, данните Ви ще бъдат автоматично разпознати и заредени от StoreHouse PRO. Просто следвайте инструкциите от следната част от ръководството за работа с продукта.

Трябва ли да плащам всяка година, за да използвам програмата StoreHouse PRO?

Инсталирането и използването на програмата не е обвързано със срок или ангажименти за допълнителни плащания, доколкото се придържате стриктно към условията на лицензното споразумение и съхранявате локални копия на инсталационните файлове, получените лицензни данни и паролите за инсталация. В този смисъл, ако нямате нужда от нашето съдействие или от ресурсите в нашия сайт, след изтичане на първоначално включения годишен абонамент можете да продължите да използвате програмата за неограничено време без да се налага да заплащате нищо допълнително, докато не пожелаете да получите услуга, която изисква такъв абонамент.

Ще ми изпратите ли уведомление при изтичане на абонамента?

Да, един месец преди изтичането на Вашия абонамент ще Ви изпратим нопомняне по имейл.

Как става обновяването на софтуера?

Обновяването на продукта се изразява в изтеглянето и инсталирането на негова актуализирана версия в същата директория, в която е инсталирана и по-старата версия на продукта. Всички модификации по базата данни (когато има такива) се извършват автоматично от програмата, без необходимост от намеса на оператора (освен в случаите, при които е необходимо потребителят да одобри или отхвърли определено действие). При инсталирането на актуализирана версия всички данни се запазват.

Трябва ли ми връзка с Интернет, за да инсталирам програмата?

Не, връзка с Интернет ще Ви е необходима единствено за изтегляне на програмата от нашия уебсайт, а инсталацията можете да направите на друг компютър, който не е свързан с мрежата. Все пак, имайте предвид, че ако ползвате програмата на компютър, който не е свързан с Интернет, няма да можете да получавате автоматично известие за издадени по-нови версии на продукта и ще се наложи да проверявате за обновления директно в нашия уебсайт.

Имам лиценз за Х компютъра. Плаща ли се абонамент за всеки от тях?

Не, абонаментът за актуализация и поддръжка се заплаща единствено за първото работно място. Всички лицензи за допълнителни работни места, които сте придобили ползват този абонамент и за тях не се заплаща нищо. Изключение от това правило са само случаите, при които лицензите за отделните работни места са издадени на различни фирми или лица.

Имам няколко фирми. Трябва ли ми отделен лиценз за всяка от тях?

Не, не е необходимо да купувате отделен лиценз за всяка фирма. Лицензът се издава на фирмата, от която първоначално е бил заявен, но чрез него могат да се управляват неограничен брой бази данни, които от своя страна могат да принадлежат на други фирми. Доколкото не сте надхвърлили броя на работните места, за които е издаден лиценза, не е необходимо да заявявате допълнителни лицензи. В случай, обаче, че желаете лицензът да е издаден поименно и на други фирми, то тогава е необходимо да подадете отделна заявка за всяка допълнителна фирма, на която желаете да бъде издаден поименен лиценз.

Поддържа ли StoreHouse PRO работа в мрежа от два или повече компютъра?

Да, програмата поддържа едновременна работа в мрежа върху обща база данни. Изискванията и настройките за работа в локална мрежа можете да прочетете тук, а указанията за отдалечена работа през Интернет - в тази част от ръководството.

Трябва ли ми нов лиценз при прехвърляне на програмата на друг компютър?

Можете да прехвърлите лиценза от един компютър на друг по начина, обяснен в следната част от ръководството.

Мога ли да инсталирам и използвам StoreHouse PRO на повече от един компютър?

Да, необходимо е да сте закупили лиценз за всяко едно от допълнителните работни места и той да не се използва на друг компютър.

Подходяща ли е програмата StoreHouse PRO за...

StoreHouse PRO е складово-производствен и търговски софтуер с модул за производство на изделия и услуги по разходни норми, издаване на фактури, стокови разписки, оферти, заявки и др. документи, които имат отношение към дейността в един склад или търговски обект. Това обаче не е POS софтуер, който може да се използва в хранителни магазини, заведения за хранене, барове, ресторанти и други обекти за бързооборотни стоки. Ако Вашите изисквания включват интеграция с фискални устройства, електронни везни, поддръжка на партиди, следене на срокове на годност, работа с други валути, освен лева, или имате необходимост от свързване на два или повече търговски обекта по Интернет, тази програма не е подходяща за Вас. Извън това уточнение, само Вие можете да прецените доколко нашият продукт ще е подходящ за Вашите нужди, ето защо Ви приканваме да се запознаете с неговата демонстрационна версия, а ако имате конкретни въпроси относно функции, които са критични за Вашия бизнес, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да Ви помогнем с допълнителна информация.

Възможно ли е фактурите да се съхраняват във файл?

Да, чрез инсталация на допълнителен софтуер. Ние препоръчваме употребата на продукта PDF Creator, който освен, че е напълно безплатен, също така е и изключително надежден софтуер за виртуален печат в PDF файл. Чрез него можете да отпечатвате и записвате в PDF файлове не само фактури, но и всички останали документи и справки, които са налични в програмата. За да добиете представа за начина на работа с този продукт, прочетете тази статия от раздела "Статии и помощни материали" в нашия форум.

Поддържа ли StoreHouse PRO работа с други валути?

Не, към настоящия момент програмата поддържа работа единствено с лева. Планирано е добавянето на възможност за работа и с други валути, но това ще стане в някоя от следващите версии на продукта.

Възможно ли е програмата да се използва с баркод скенер?

Да, StoreHouse PRO поддържа работа със стандартни баркод четци в модулите "Доставки", "Продажби", "Прехвърляне" и "Гаранционни карти", "Ревизии" и "Производство". Ние не предоставяме това оборудване, ето защо ще е необходимо да се свържете с локален търговец, за да закупите такова устройство.

Поддържа ли се връзка с касови апарати, фискални принтери или електронни везни?

StoreHouse PRO не поддържа връзка с фискални устройства и по тази причина програмата НЕ може да бъде използвана в обекти, в които се приемат плащания, за които по силата на Наредба Н-18 е налице задължение за издаване на фискален бон.

Възможно ли е с програмата да се работи по Интернет?

Да, в среда на терминален сървър. Инструкции за това можете да прочетете в тази страница.

Поддържа ли се работа с партидни номера и срокове на годност?

Не, към настоящия момент програмата не поддържа работа с партиди, серийни номера и срокове на годност. Такава възможност е планирана за някоя от бъдещите версии на продукта.

Работи ли програмата под операционната система Linux?

Не. StoreHouse PRO поддържа работа единствено под операционната система Microsoft Windows 10/8.x/7/Vista/XP и Windows Server 20xx, в т.ч 32 или 64-битовите им варианти. Засега не се предвижда издаването на версия за други операционни системи.

Работи ли програмата на джобни компютри и телефони?

Не, към настоящия момент програмата работи единствено на компютри, на които е инсталирана операционната система Microsoft Windows.

Как мога да прехвърля данните си от един компютър - на друг?

Създайте архив на базата данни на първия компютър и разрешете да бъде извършена проверка за валидността на архива. След като програмата завърши създаването и тестванато на архива, направете инсталация на продукта на новия компютър. Копирайте архивния файл, създаден на първия компютър, в директорията, в която сте инсталирали програмата на новия компютър. Изпълнете процедурата по възстановяване от архивно копие. Уверете се, че данните Ви са възстановени успешно, а след това деинсталирайте програмата от стария компютър.

Надписите на кирилица в програмата са нечетими. Как да реша проблема?

В случай, че в определени части на програмата вместо надписи на кирилица виждате "йероглифи", това се дължи на регионалните настройки на Вашата операционна система. За правилното им конфигуриране, моля прочетете тази тема от форума.

Мога ли да поръчам някаква допълнителна функция или справка в програмата?

Отговорът на този въпрос е "зависи". Първото условие е да сте лицензиран потребител на PRO версията. Политиката на Елизия ЕООД е да включва в официалната версия на програма само функции, модули и справки, към които биха проявили интерес по-голям кръг от потребители. В тази връзка, ако Вашето желание би довело до подобряване на функционалността и възможностите на програмата - да, можете да заявите допълнителна функционалност в програмата. В случаите, когато става дума за по-дребни добавки, дори не е необходимо да плащате за това - просто направете предложението си и то ще бъде реализирано при първа възможност. В останалите случаи, когато това е възможно, и от това няма да настъпят неблагоприятни последици за продукта като цяло или пък за неговите потребители, допълнението се реализира под формата на външен модул, който не се разпространява като интегрирана част на програмата. Разбира се, има и редица случаи, при които и това не е възможно, така че всичко е въпрос на конкретен казус.

Може ли програмата да се инсталира на флаш памет?

Да, по начина, описан в следната част от ръководството за работа с продукта.

Трябва ли да пазя всички създадени архиви, или само последния?

Последният създаден архив съдържа компресирано копие на всички данни, които са били налични в базата данни към момента на архивирането. Все пак, препоръчваме Ви да пазите всички архиви и периодично да премествате на друго място онези от тях, които няма да ползвате. Имайте предвид, че единствено архивите съдържат точно и немодифицирано копие на данните към минал период. Актуалната Ви база данни също съдържа тези данни, но в нея те може да са били променени, подправени или изтрити от оператор.

Ако не откривате тук въпросите, чиито отговори Ви интересуват, попитайте ни чрез форума или по имейл и ще получите бърз и изчерпателен отговор.

Други ресурси