Какво ново?

Хронология на новините от нашия сайт


В тази страница можете да видите и прочетете хронологията на новините, които сме анонсирали в началната страница на нашия уебсайт, по начина, по който са били представени. Тъй като част от новините са били отразявани по друг начин, списъкът по-долу не следва да се приема за изчерпателен.

03.02.2020

Уважаеми потребители,

преди време обявихме, че работим по създаването на нов продукт, съобразен с изискванията на Наредба Н-18. За съжаление, предвид динамиката на промените в наредбата и множеството все още неизяснени въпроси, които Н-18 поражда, взехме решение да преустановим работата по този нов проект, тъй като с времето се убедихме, че при тези условия няма да сме в състояние да Ви гарантираме нито качеството, нито предвидимостта, с които вероятно сте свикнали при работата си с нашите продукти.

Вместо това ще продължим да развиваме и поддържаме продукта StoreHouse PRO, но бъдещите му версии ще бъдат предназначени само за фирмите, които работят изцяло с банкови плащания.


19.11.2019

Уважаеми потребители,

преди време обявихме, че работим по създаването на разновидност на StoreHouse PRO, съобразена с изискванията на Наредба Н-18. За съжаление към днешна дата този нов продукт все още не е завършен и затова, предвид наближаващия краен срок смятаме, че ще е най-коректно към Вас да Ви посъветваме, ако попадате в обхвата на изисванията на Наредба Н-18, да потърсите алтернативни решения.


26.06.2019

Издадохме версия 2.8 на StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Новата версия включва нови възможности и подобрения, за които можете да прочетете в подробния анонс.

Публикувахме и версия 2.8.1, с която отстраняваме дребен проблем, забелязан във версия 2.8.


вижте повече подробности тук...


07.02.2019

Издадохме версия 2.7.5 на StoreHouse PRO, с която коригираме пропуск в наскоро издадената версия 2.7. Повече информация можете да прочетете в подробния анонс.

вижте повече подробности тук...


11.12.2018

Издадохме версия 2.7.4 на StoreHouse PRO, с която коригираме пропуск в наскоро издадената версия 2.7. Повече информация можете да прочетете в подробния анонс.

вижте повече подробности тук...


04.12.2018

Издадохме версия 2.7.3 на StoreHouse PRO, с която добавяме няколко подобрения и корекции в работата на наскоро издадената версия 2.7. Повече информация можете да прочетете в подробния анонс.

вижте повече подробности тук...


27.11.2018

Издадохме версия 2.7 на StoreHouse PRO. Новата версия включва множество подобрения, някои нови възможности, както и корекции, за които можете да прочетете в подробния анонс към тази новина.

вижте повече подробности тук...


31.01.2018

Издадохме нова версия (2.6.17-2) на безплатната складова програма StoreHouse LITE.

вижте повече подробности тук...


30.01.2018

Издадохме версия 2.6.17 на StoreHouse PRO. Версията включва важни нововъведения, промени и корекции, за които можете да прочетете в подробния анонс към тази новина.

вижте повече подробности тук...


28.10.2016

Издадена е версия 2.6.13-3 на StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Версията включва няколко подобрения и оптимизации в работата на продукта.

05.11.2013

Издадена е версия 2.6.13-2 на StoreHouse PRO. Включва някои подобрения и корекции в работата на продукта.

10.09.2013

Издадена е версия 2.6.13 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE.

вижте повече подробности тук...


11.07.2013

Издадена е версия 2.1.3 на продукта InCash.

вижте повече подробности тук...


15.08.2012

Издадена е версия 2.6.12 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE.

вижте повече подробности тук...


25.07.2012

Издадена е версия 2.1 на продукта InCash.

вижте повече подробности тук...


24.07.2012

Издадена е версия 2.6.11 на StoreHouse PRO. Добавени са две нови функции в модулите "Продажби" и "Оферти".

вижте повече подробности тук...


10.07.2012

Издадена е версия 2.6.10 на StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Добавена е автоматична и ръчна проверка на ЕИК по БУЛСТАТ, ИН по ЗДДС и ЕГН при създаване на нови контрагенти, както и няколко други подобрения.

вижте повече подробности тук...


29.06.2012

Издадена е версия 2.6.9 на StoreHouse PRO и StoreHouse LITE.

вижте повече подробности тук...


20.06.2012

Издадена е версия 2.6.8 на StoreHouse PRO и StoreHouse LITE.

вижте повече подробности тук...


11.06.2012

Издадена е версия 2.6.7 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. В нея са отстранени пропуски от предишната версия на двата продукта.

вижте повече подробности тук...


04.06.2012

Издадена е версия 2.6.6 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Версията внася подобрения в работата на модул "Продажби".

вижте повече подробности тук...


19.05.2012

Издадена е версия 2.6.5 на StoreHouse PRO. Новата версия оптимизира и значително ускорява изпълнението на множество справки и операции в различни части на програмата. Добавени са и няколко нови възможности.

вижте повече подробности тук...


19.04.2012

Издадена е версия 2.6.3 на StoreHouse PRO. Отстранява пропуск от предишна версия на продукта.

вижте повече подробности тук...


17.03.2012

Издадена е версия 2.6.2 на StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Версията добавя някои оптимизации и подобрения в съществуващата функционалност на продукта.

вижте повече подробности тук...


14.03.2012

Издадена е версия 2.0 на продукта InCash. Новата версия включва множество нови функции и възможности, подобрения в съществуващата функционалност и отстранява някои пропуски от по-старите версии на програмата.

За по-подробна информация прочетете анонса за тази версия във форума.

вижте повече подробности тук...


20.05.2011

Издадена е версия 2.6.1 на StoreHouse PRO и StoreHouse LITE.

вижте повече подробности тук...


18.05.2011

Издадена е версия 2.6 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. В новата версия са добавени известен брой нови функции и възможности, както и подобрения в съществуващата функционалност. За допълнителна информация прочетете подробния анонс във форума.

вижте повече подробности тук...


04.04.2011

Издадена е версия 2.5.1 на StoreHouse PRO. За промените в нея можете да прочетете в анонса на версия 2.5, която беше издадена няколко дни преди това.

вижте повече подробности тук...


31.03.2011

Издадена е версия 2.5 на продукта StoreHouse PRO. Версията добавя значителен брой нови функции и възможности, подобрява съществуващата функционалност и отстранява някои пропуски от предишните версии на програмата. За изчерпателна информация прочетете анонса към тази новина.

вижте повече подробности тук...


01.09.2010

Издадена е версия 2.4.3 на продукта StoreHouse PRO. Версията добавя няколко допълнителни функции и отстранява пропуски от версия 2.4.2. Оптимизирана е и скоростта на зареждане при работа в мрежа.

вижте повече подробности тук...


18.02.2010

Издадена е версия 1.6.3 на продукта InCash. Повече информация за промените можете да прочетете във форума на програмата.

вижте повече подробности тук...


11.08.2009

Издадена е версия 2.4.2 на продукта StoreHouse PRO. Версията включва няколко корекции и подобрения във функционалността на версия 2.4

вижте повече подробности тук...


04.08.2009

Издадена е версия 2.4 на продукта StoreHouse PRO. Новата версия включва множество подобрения в модул "Продажби", както и в други части на програмата. Отстранени са няколко пропуска от предишни версии.

вижте повече подробности тук...


31.03.2009

Издадена е версия 2.3.2 на StoreHouse PRO. В тази версия са отстранени няколко пропуска от версии 2.2 и 2.3.

24.03.2009

Издадена е версия 2.3 (и 2.3.1) на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. За повече подробности вижте анонса към тази версия във форума.

вижте повече подробности тук...


10.03.2009

Издадена е версия 2.2 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Добавени са множество нови функции и подобрения в съществуващата функционалност на програмата. За повече подробности вижте анонса към тази версия във форума.

вижте повече подробности тук...


15.12.2008

Издадена е версия 2.1.2 на StoreHouse PRO. Версията добавя възможност за отпечатване на документи за трансфер на СМЦ по продажни цени, вместо само по отчетна стойност, както и няколко корекции.

12.12.2008

Издадена е версия 2.1.1 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Отстранява няколко проблема от версия 2.1. Обновяването към нея е препоръчително.

вижте повече подробности тук...


11.12.2008

Издадена е версия 2.1 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Версията включва значителен брой нови функции и подобрения в съществуваща функционалност, както и няколко важни корекции от предишните версии.

вижте повече подробности тук...


20.10.2008

Издадена е версия 2.0.2 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Актуализирането към тази версия е силно препоръчително за всички потребители на версия 2.0 и 2.0.1.

вижте повече подробности тук...


16.10.2008

Издадена е версия 2.0.1 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. За списък на промените в тази версия вижте темата от форума.

вижте повече подробности тук...


07.10.2008

Издадена е версия 2.0 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. За пълен списък на новите възможности в тази версия, вижте темата от форума.

вижте повече подробности тук...


28.05.2008

Издадена е версия 1.13.1 на продукта StoreHouse PRO и версия 0.13.1 на продукта StoreHouse LITE. Новите версии на двата продукта включват голям брой нововъведения и подобрения, както и няколко важни корекции. Актуализирането към новите версии е препоръчително.

вижте повече подробности тук...


18.03.2008

Публикувана е версия 0.12.4 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Версията включва няколко корекции в печата на документите, издадени чрез модул "Продажби". Обновяването към тази версия е препоръчително.

вижте повече подробности тук...


17.03.2008

Издадена е версия 0.12.3 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Версията включва множество нововъведения, подобрения и корекции. За повече информация относно новостите в тази версия, моля прочетете темата от форума.

вижте повече подробности тук...


07.01.2008

Издадена е версия 0.12.2 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Обновяването към новата версия е препоръчително.

вижте повече подробности тук...


14.12.2007

Издадена е версия 0.12.1 на продуктите StoreHouse LITE и StoreHouse PRO. В нея са включени множество нововъведения и подобрения, както и корекции на грешки от предходните версии на програмата.

вижте повече подробности тук...


04.10.2007

Издадена е версия 0.11.5 на продукта StoreHouse (Lite и Pro). Включва корекции на грешки от предходната версия, както и няколко допълнителни възможности.

вижте повече подробности тук...


07.02.2007

Издадена е версия 0.11.4 на продукта StoreHouse. Включени са корекции на няколко грешки от предходната версия.

06.02.2007

Издадена е версия 0.11.3 на продуктите StoreHouse Pro и StoreHouse Lite. Добавена е възможност за издаване на кредитни и дебитни известия. За пълен списък с промените прочетете допълнителната информация към този анонс.

вижте повече подробности тук...


24.01.2007

От днес сайтът е с леко подобрена функционалност и вече предлага възможност за онлайн плащане на заявените продукти и услуги чрез системата ePay.

03.01.2007

Издадени са актуализирани версии (0.11.2) на програмите STOREHOUSE PRO и STOREHOUSE LITE.

вижте повече подробности тук...


02.01.2007

На вниманието на потребителите на продукта StoreHouse PRO: Във връзка с измененията във вида на фактурите, новите идентификационни номера, а също и отпадането на сметките по ДДС, днес беше публикувана обновена версия (0.11.1) на програмата. Тя е достъпна за изтегляне от клиентската част на сайта. Очаквайте актуализирана версия и на StoreHouse LITE.

13.12.2006

Издадена е версия 0.10.6-9 на продукта StoreHouse PRO. Регистрираните потребители на програмата могат да я изтеглят от клиентската част на сайта.

вижте повече подробности тук...


07.11.2006

Издадена е версия 0.10.5 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE.

вижте повече подробности тук...


18.07.2006

Издадена е версия 0.10.4 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Освен някои корекции и изменения, в програмата са добавени и модул за издаване на гаранционни карти (в PRO-версията) и преработена версия на модул "Заявки".

26.06.2006

Издадена е версия 0.10.3 BETA на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Включва корекция на грешка в модула за ревизии, а също и при използването на ЕИК. Добавено е и допълнително поле за забележки, което да улесни търсенето на определени протоколи от ревизии, при наличието на повече документи с една и съща дата.

05.06.2006

Издадена е версия 0.10.2 BETA 2 на продуктите StoreHouse PRO и StoreHouse LITE. Инсталирането на новата версия е препоръчително. Регистрираните потребители на програмата могат да я изтеглят от страницата за клиенти, а потребителите на безплатната версия - от секцията "продукти".

01.06.2006

Издаден е пач към версия 0.10.1 BETA1 на продукта StoreHouse Pro. Освен някои корекции, този пач добавя и възможност за използване на IBAN и BIC. За изтегляне на пача и информация за инсталирането му, регистрираните потребители на продукта могат да посетят страницата за клиенти.

27.07.2005

Издадена е версия 0.9.9 на StoreHouse Pro. Важен ъпдейт: включва корекция на сериозен бъг от версия 0.9.8-2. Приканват се потребителите на версия 0.9.8-2, да изтеглят този ъпдейт. Lite-версията на програмата не е засегната от проблема.

вижте повече подробности тук...


23.03.2005

Издадена е версия 0.9.8-2 на StoreHouse (Lite & Pro). Важен ъпдейт: включва 3 нови справки, подобрения по съществуващи модули, както и корекция на 2 грешки от предходната версия.

вижте повече подробности тук...


07.03.2005

Издадена е версия 0.9.7-0307 на StoreHouse (Lite & Pro). Част от новостите: добавена е възможност за печат на справката за стокооборота по месеци и клиенти, и справката за стокооборота по месеци и номенклатури. В Pro-версията е добавена възможност за печат на разходните норми на изделията и услугите. Направени са няколко важни корекции по операциите за изтриване на документи и в други части на програмата.

17.02.2005

Вече можете да се абонирате за безплатно известяване по email, при издаване на по-нови версии на StoreHouse Lite и StoreHouse Pro.

16.02.2005

Издадена е версия 0.9.7-0215 на StoreHouse (Lite & Pro). Важен ъпдейт: включва корекции в модулите "Контрагенти" и "Продажби и фактуриране".

07.02.2005

Издадена е версия 0.9.7-0207 на StoreHouse (Lite & Pro). Включва няколко корекции и оптимизации в работата на продукта.

31.01.2005

Издадена е нова версия на StoreHouse (Lite & Pro) - 0.9.7-0128. Това издание включва множество промени и допълнителни функции. За пълен списък на промените, вижте тук ...

вижте повече подробности тук...


11.10.2004

Нова версия на програмата StoreHouse - 0.9.6-1011 с добавена възможност за отпечатване на стокови разписки без цени. Коригирана е грешка в модула за създаване и редактиране на номенклатурите на стоки и материали.

29.09.2004

Публикувана е версия 0.9.6-0929 на програмата StoreHouse (склад), с добавен модул за изготвяне на заявки, както и с няколко корекции.

вижте повече подробности тук...


04.08.2004

Нови, по-ниски цени за продукта InCash! При закупена програма с опция за ъпдейт, възможността за безплатни актуализации вече ще важи за всички бъдещи версии, без ограничение на времето.

30.06.2004

Публикувана е версия 0.9.5-0630 на програмата StoreHouse (склад), с няколко подобрения и корекции.

03.05.2004

Публикувана е версия 0.9.5-0429 на програмата StoreHouse (склад). Безплатната й версия (StoreHouse Lite) можете да изтеглите от страницата продукти, а за повече подробности относно възможностите на програмата, вижте в нейната страница.

вижте повече подробности тук...


11.04.2004

Публикувана е версия 1.5RC3 на програмата InCash.

19.02.2004

Публикувана е версия 1.5RC2 на програмата InCash.

21.12.2003

Публикувана е първата тестова версия на новия продукт - StoreHouse Lite, версия 0.9.4. StoreHouse Lite е безплатна складова програма, която притежава основен набор от инструменти за управление на склад, фактуриране и производство.

вижте повече подробности тук...


Други ресурси