Поръчай онлайн

СТЪПКА 1: ИЗБОР НА ЛИЦЕНЗ

StoreHouse PRO

Стандартен лиценз

150.00 лв.

  StoreHouse PRO
  складов софтуер, фактуриране и производство


 • Безсрочен лиценз за пълната версия на програмния продукт StoreHouse PRO1

 • За 1 самостоятелен компютър2
 • Безплатна техническа поддръжка по телефон, имейл и чрез TeamViewer за първите 12 месеца3
 • Безплатна актуализация към всяка по-нова версия, издадена през първите 12 месеца
 • Автоматична миграция и зареждане на данните, въведени в LITE версията
 • Възможна работа в мрежа: НЕ, освен при наличието на друг стандартен, допълнителен или разширен лиценз

 

StoreHouse PRO

Разширен лиценз

220.00 лв.

  StoreHouse PRO
  складов софтуер, фактуриране и производство


 • Безсрочен лиценз за пълната версия на програмния продукт StoreHouse PRO1

 • Инсталация и едновременна мрежова или самостоятелна работа на няколко компютъра2
 • Безплатна техническа поддръжка по телефон, имейл и чрез TeamViewer за първите 12 месеца3
 • Безплатна актуализация към всяка по-нова версия, издадена през първите 12 месеца
 • Автоматична миграция и зареждане на данните, въведени в LITE версията
 • Възможна работа в мрежа: ДА

 

StoreHouse PRO

Допълнителен лиценз

100.00 лв.

  StoreHouse PRO
  складов софтуер, фактуриране и производство


 • Безсрочен лиценз за пълната версия на програмния продукт StoreHouse PRO1

 • За инсталация и едновременна мрежова или самостоятелна работа на допълнителен компютър2
 • Поддръжка: според абонамента на основния лиценз3
 • Възможна работа в мрежа: ДА
 • Изисква предишна покупка на стандартен или разширен лиценз за StoreHouse PRO и активен абонамент за поддръжка, до изтичането на който да остават не по-малко от 30 дни

 

 

StoreHouse PRO

Годишен абонамент

60.00 лв.*

  StoreHouse PRO
  складов софтуер, фактуриране и производство


 • Ъпдейт към текущата версия на програмата със запазване на съществуващите данни
 • Безплатна техническа поддръжка по телефон, имейл и чрез TeamViewer за целия срок на абонамента
 • Безплатна актуализация към всяка по-нова версия, издадена по време на действието на абонамента
 • Достъп до ресурси за лицензирани потребители
 • * Ако абонаментът е бил просрочен с 12 или повече месеца, към цената се добавя и стойността на ъпдейта към текущата версия на програмата.

  ** Употребата на програмния продукт не изисква заплащане на абонамент.

 

 

InCash

лиценз за 1 компютър

20.00 лв.

  InCash
  управление на личните и семейните приходи и разходи


 • Пълната версия на InCash
 • Безсрочен лиценз1
 • Актуализации: безплатни
 • Поддръжка: безплатна за първите 12 месеца
 • Възможна работа в мрежа: НЕ

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1 Инсталацията, употребата и преместването на лиценза на нов компютър не са обвързани със срок или задължения за бъдещи плащания към Елизия ЕООД, доколкото потребителят се придържа стриктно към условията на лицензното споразумение и съхранява на собствен носител и за своя сметка оригиналните инсталационни файлове, които е изтеглил от нашия сайт при закупуване на лиценза. Всеки лиценз може да бъде преместен на нов компютър при условие, че е преустановена употребата му на предишния компютър и от тогава са изминали минимум 30 минути.

2 Инсталацията и едновременната употребата на продукта StoreHouse PRO на повече от един компютър или от повече от един потребител едновременно - независимо дали е в мрежа, или самостоятелно - изисква наличието на отделен лиценз за всяко от работните места (или за всеки потребител поотделно, ако програмата се използва в среда на терминален сървър). Броят на лицензираните работни места или потребители може да бъде разширяван чрез закупуване на допълнителни лицензи.

3 Всеки стандартен или разширен лиценз за продукта StoreHouse PRO включва 12-месечен период за получаване на безплатна телефонна или онлайн поддръжка и актуализации. След изтичането на този период потребителят има право да го поднови за нови 12 или 24 месеца под формата на годишен абонамент, при условията, посочени в нашата ценова листа. Стойността на абонамента е фиксирана и не зависи от броя на закупените лицензи. Освен ако изрично не е указано друго, стандартните и разширените лицензи удължават периода за получаване на безплатна поддръжка и актуализации (абонамента) и на предишните закупени лицензи, издадени на същата фирма за срок от 12 месеца, считано от датата на придобиване на последния лиценз. Допълнителните лицензи, за които изрично е упоменато, че не включват удължаване на срока на действие на текущия абонамент, могат да бъдат закупувани единствено при наличието на активен абонамент за поддръжка, до изтичането на който трябва да остават не по-малко от 30 календарни дни. Допълнителните лицензи се издават само на името на титуляра на първоначалния стандартен или разширен лиценз.

4 Абонаментът за поддръжка и актуализации важи за 12 месеца напред, считано от датата на получаване на плащането и важи за всички предишни лицензи за продукта StoreHouse PRO, издадени на фирмата, която заявява абонамента.

За времето на действието си абонаментът включва следното: достъп за изтегляне и инсталиране на всяка по-нова версия на продукта; Получаване на техническо и консултантско съдействие по телефон, имейл или чрез средства за дистанционна поддръжка във връзка с инсталирането, разучаването и употребата на продукта; Оказване на съдействие при отстраняването на възникнали проблеми с работата на продукта, доколкото това е възможно и във възможно най-кратки срокове; Достъп до ресурси, които са предназначени единствено за лицензирани потребители на продукта, когато самите те не представляват отделен продукт или услуга - обекти на допълнително плащане.

Поддръжка не се предлага в следните случаи: При изтекъл абонамент за поддръжка; При нарушаване на лицензното споразумение; При нерегламентирана употреба на продукта или опит за извършване на нерегламентирани промени по структурата и/или съдържанието на базите данни на продукта; Когато проблемът е причинен от умишлени действия от страна на потребителя; По комуникационен канал, който не е сред официалните средства за връзка с нас - телефон, форум, имейл; Когато телефонният номер за връзка с Вас не е български или пък е номер с добавена стойност; Когато предоставянето на поддръжка изисква изпращането на поверителни данни до имейл адрес, различен от адреса, с който потребителят е регистриран в нашата система.

Възможно е да не сме в състояние да Ви окажем съдействие и когато: не сте създавали редовно, нито пък сте съхранявали отговорно и на сигурно място архиви на базите данни, с които работите; Компютърната Ви система и комуникационното Ви оборудване имат технически или софтуерен проблем и не функционират нормално по причини, които нямат отношение към нашия продукт; Не сте осигурили свързаност с Интернет на компютърната система, за която е необходимо да се предостави поддръжка или пък не желаете да осигурите достъп за дистанционна поддръжка, когато такава е необходима; Не желаете да осигурите достъп за диагностика на базата данни, когато такава е необходима; Когато поддръжката трябва да се предостави извън работното ни време или в почивен ден.

Абонаментът за поддръжката не включва: Посещения на място; Извършване на функционални или визуални промени в софтуерния продукт по заявка на клиента (независимо дали срещу заплащане, или безплатно); Осигуряване на връзка между нашия продукт и други софтуерни продукти или хардуерни устройства, използвани от потребителя; Отстраняване на проблеми от хардуерно или софтуерно естество, които нямат отношение към нашия продукт; Настройване на операционната система на потребителя и използваните от него периферни устройства; Осигуряване на съвместимост с операционни системи, които не са сред поддържаните от нашия продукт.

Начин на плащане

Продуктите и услугите в нашия сайт можете да заплатите с банков превод по сметката на Елизия ЕООД. Плащането трябва да е наредено от името на фирмата, която заявява лиценза. Фактурата се издава на същата фирма.

Ще Ви предоставим банковата си сметка след като потвърдите поръчката. Тогава ще имате възможност да генерирате и проформа фактура (необходимо е да сте въвели данни за издаване на фактура). За всяка поръчка системата ни генерира уникален номер, който също може да послужи като основание за плащане.

Доставка

Софтуерните продукти на Елизия ЕООД се предоставят изключително по електронен път - чрез осигуряване на възможност за изтегляне от нашия Интернет сайт. След като получим плащането по Вашата поръчка, ще Ви изпратим име и парола за клиентската част на сайта, с които ще можете да се идентифицирате, да изтеглите и съхраните локални копия на инсталационните файлове на Вашия компютър. Не изпращаме продуктите по имейл или записани на диск, флаш памет или т.н., но разбира се, след като ги изтеглите от сайта, можете да ги запишете на предпочитан от Вас носител за локално съхранение.

Издаване на фактура

Елизия ЕООД издава електронни фактури (в PDF формат), подписани с квалифициран електронен подпис. Оригиналната фактура се изпраща по имейл след получаване на плащането в пълен размер и следва да се съхранява също в електронен вид.

Цени

Всички обявени цени са в български лева и са крайни. На основание чл.113 ал.9 от ЗДДС Елизия ЕООД не начислява ДДС.

Отстъпки

От време на време е възможно да обявяваме промоционални цени на определени продукти или да публикуваме промоционални кодове за отстъпка. Ако разполагате с такъв код, въведете го в съответното поле при подаване на Вашата поръчка. Кодът за отстъпка обикновено се отнася за точно определен вид лиценз и има краен срок, до който може да бъде използван.

Срок за плащане

Срокът за плащане е 7 дни, считано от датата на подаване на поръчката. Ако след тази дата все още не сме получили Вашето плащане, поръчката се анулира. Ако обаче поръчката включва промоционални предложения, чиито условия и цена зависят от момента на плащането, тогава крайният срок за плащане ще е последният ден, в който изтича промоционалната оферта или отпада основанието за предоставянето ѝ, но не по-късно от 7 дни след подаване на поръчката.

Срок за доставка

Стараем се да бъдем максимално бързи и да обработваме поръчките до няколко минути след получаване на плащането. Все пак, в зависимост от натовареността ни в конкретния момент, възможно е да имаме нужда от малко повече време. Във всеки случай гарантираме, че поръчката Ви ще бъде обработена в рамките на същия работен ден, в който пълната сума е постъпила по сметката на Елизия ЕООД. Поръчки, по които е платено в неработен ден или извън стандартното работно време, ще бъдат обработени в първия официален работен ден, следващ деня на плащането.

Абонамент за поддръжка, актуализации и достъп до ресурсите в сайта

Освен ако изрично не е упоменато друго, техническата поддръжка за продукта StoreHouse PRO (в т.ч. получаването на актуализации и достъпът до ресурсите в сайта) се предоставя безплатно за първите 12 месеца и единствено по електронен път: чрез телефон, имейл или чрез средства за дистанционна поддръжка (използваме брандирана версия на TeamViewer без инсталация). След изтичане на безплатния период за поддръжка за тази услуга се заплаща годишна абонаментна такса според актуалната ни ценова листа.

Абонаментът за поддръжка не е абонамент за ползване на продуктите ни. Тяхната употреба не е ограничена със срок. Подновяването на абонамента е по желание на потребителя и може да стане в произволен момент (но не по-късно от 3 години след изтичането на предишния абонамент). При изтекъл абонамент потребителят няма да получава каквато и да е форма на съдействие от нас, нито пък ще може да изтегля ресурси от нашия сайт (в т.ч. и стари версии), докато не поднови своя абонамент или не купи нов лиценз, който включва такива права.


Други ресурси